Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel 32550 - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

dinsdag 8 november 2016

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 wetsvoorstel 32550 - Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen.