DENK en Tweede Kamerverkiezingen 2017

DENK had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Tunahan Kuzu als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Denkend aan Nederland'. De partij deed voor het eerst mee aan de verkiezingen en haalde 3 zetels.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2017

Denk gaat de verkiezingen in met het programma: 'Denkend aan Nederland'. Het is vooral gericht op gelijkheid en het tegengaan van racisme.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Samenleving

 • invoeren van een minister van Wederzijdse Acceptatie
 • nieuwe feestdag: Nationale Dag van het Staatsburgerschap
 • diversiteitsquota bij overheid en bedrijfsleven
 • wie discrimineert moet verplicht contact maken met slachtoffer via een contacttaakstraf
 • de termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’ moeten verdwijnen
 • formele excuses voor slavernijverleden en excessen in Indonesië
 • afschaffen van de racistische elementen in de karikatuur van ‘Zwarte’ Piet
 • wettelijke taakstelling 'intercultureel' contact op scholen
 • namen van straten, bruggen en tunnels die koloniale helden vereren worden gewijzigd

Economie/begroting

 • kinderbijslag verhogen en inkomensafhankelijk maken.
 • terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67
 • bonussen evenredig uitkeren onder werknemers
 • wegnemen van loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij gelijkwaardig werk
 • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en aantrekkelijker maken sparen pensioenen zzp'ers
 • verlichting van regeldruk voor ondernemers
 • meer belastingvoordelen voor het mkb
 • overgang naar een circulaire economie

Onderwijs

 • meer talenonderwijs in primair- en voortgezet onderwijs (aanbieden van Portugees, Spaans, Mandarijn, Turks en Arabisch als keuzevak)
 • stagegarantie voor studenten
 • afschaffen leenstelsel en invoeren van inkomensafhankelijke basisbeurs
 • onderwijsvrijheid mag niet selectief worden toegepast
 • meer geld voor onderwijsachterstandenbeleid
 • maximum klassengrootte van 25 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

Zorg

 • afschaffen eigen risico en verantwoordelijk maken zorgverzekeraars
 • de geneesmiddelenindustrie hervormen, lagere prijzen geneesmiddelen.
 • één wettelijke vastgelegd pakket van gemeentelijke basiszorg
 • verbeteren ouderenzorg
 • versterking van de positie van de zorg waar geen verwijzing voor nodig is

Veiligheid en justitie

 • taken van defensie beperken tot verdediging, vrede en wederopbouw
 • bestrijding van politiegeweld en etnisch profileren politie
 • kindermisbruik voortaan bestraffen met chemische castratie.
 • duizend agenten opleiden om racisme tegen te gaan. DENK spreekt van 'racismepolitie'
 • burgers krijgen inspraak bij de inzet van de politie in hun wijk

Europa

 • DENK gaat niet akkoord met CETA, TiSA en TTIP
 • kritische vermindering van regels en eisen die door de EU worden opgelegd
 • uitbreiding van de rechten van het Europees Parlement
 • DENK is voor de EU. Europese vrijhandel, vrede en solidariteit kennen veel voordelen voor Nederland

Overig

 • erkenning van de Palestijnse staat
 • nationaal verbod op kernwapens, inspanningen voor een internationaal verbod
 • versterking van de band tussen Nederland en Suriname en Nederland en Indonesië
 • stemrecht vanaf 16 jaar
 • niet lijstvolgorde, maar meeste stemmen bepaalt wie in de Kamer komt.
 • investering in groene energie
 • gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen
 • aandacht voor de Caribisch-Nederlandse samenleving

Letterlijke tekst


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.