Migratieachtergrond Tweede Kamerleden

Vanaf de jaren tachtig kwam er groep Tweede Kamerleden die zelf of van wie de ouders niet in Nederland waren geboren. Aanvankelijk ging het vooral om in Suriname geboren leden. De eerste Surinamer was in 1992 het CDA-Tweede Kamerlid Ram Ramlal. Na hem volgden onder anderen VVD-Tweede Kamerlid Laetitia Griffith en CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. Het eerste Antilliaanse Tweede Kamerlid was in 1994 Hubert Fermina (D66), de eerste Antilliaanse vrouw in de Tweede Kamer was in 2006 Cynthia Ortega (CU).

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er steeds enkele Tweede Kamerleden van wie de ouders uit Turkije of Marokko kwamen, en enkelen uit landen als Iran en Afghanistan. Tegenwoordig zitten er ook tweede generatie migranten in de Kamer die in Nederland zijn geboren, zoals VVD'er Zohair El Yassini en CDA'er Mustafa Amhaouch.

Op basis van de bij de redactie bekende gegevens zijn elf van de huidige (april 2021) Tweede Kamerleden buiten Nederland geboren. Er zijn momenteel vierentwintig leden met een niet-Nederlandse achtergrond.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.