Ruud Koole was niet voor maar tegen opkomstdrempel referendum

maandag 11 april 2016, 13:14

DEN HAAG (PDC) - Hoogleraar politicologie Ruud Koole, ex-senator en fellow van het Montesquieu Instituut, deelt de mening van minister Ronald Plasterk dat de opkomstdrempel beter kan worden geschrapt uit de referendumwet. 

In NRC Handelsblad van 8 april zegt Koole dat het onterecht is dat hij wordt genoemd als bedenker van deze drempel. Het was destijds het resultaat van afwegingen binnen de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Maar of Eerste en Tweede Kamer er nu voor voelen om weer met de opkomstdrempel aan de slag te gaan, valt te betwijfelen.

Lees het artikel in NRC Handelsblad, 8 april 2016

Bron: NRC Handelsblad