De Koning en het voorzitterschap van de Raad van State

Het voorzitterschap door de Koning dateert uit de tijd dat de Raad van State nog rechtstreeks advies gaf aan de Koning. De Koning was 'king in the council'. Sinds invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 kan de Koning niet meer zelfstandig advies vragen aan de Raad van State en neemt de Koning ook geen deel meer aan de werkzaamheden van de Raad.

Sinds de Wet herstructurering Raad van State uit 2010 kán de Koning dat zelfs niet meer, omdat de Koning geen voorzitter (of lid) is van de Afdelingen advisering of bestuursrechtspraak, de twee afdelingen waarin de werkzaamheden van de Raad plaatsvinden.

Sinds 1848 heeft de Koning zeventien keer vergaderingen geleid van de Raad van State. Het betrof in alle gevallen buitengewone vergaderingen met een officieel karakter. Koning Willem III heeft nooit een vergadering van de Raad van State voorgezeten. Koning Willem-Alexander zat twee keer een (buitengewone) vergadering voor.

1.

Buitengewone vergaderingen van de Raad van State onder voorzitterschap van de Koning

Koning Willem-Alexander

08-12-2021 intrede prinses Amalia

31-10-2018 afscheid vicepresident Donner

Koningin Beatrix

25-01-2012 afscheid vicepresident Tjeenk Willink

20-10-2004 intrede prinses Máxima

21-05-1997 afscheid vicepresident Scholten

03-07-1985 intrede prins Willem-Alexander

01-10-1981 herdenking 450 jaar Raad van State

24-09-1980 afscheid vicepresident Ruppert

Koningin Juliana

01-07-1976 inwerkingtreding Wet AROB (bestuursrechtspraak)

28-06-1972 afscheid vicepresident Beel

12-07-1967 intrede prins Claus

20-12-1961 herdenking 100 jaar Wet op de raad van state

07-02-1956 intrede prinses Beatrix

Koningin Wilhelmina

08-04-1937 intrede prins Bernhard

01-10-1931 herdenking 400 jaar Raad van State

02-05-1927 intrede prinses Juliana

21-03-1901 intrede prins Hendrik in de Raad van State


Meer over