Studie over het Binnenhof als plaats van het landsbestuur verschenen

woensdag 1 juli 2015, 16:30

DEN HAAG (PDC) - Hoe kon het Binnenhof zich ook na de tijd van de Republiek handhaven als locatie van het landsbestuur? Die vraag beantwoordt de Leidse historicus Diederik Smit in zijn vandaag gepubliceerde proefschrift 'Het Binnenhof: Haagse politiek, huisvesting en herinnering 1806-2014'.

In zijn boek wijst Smit erop dat het geen vanzelfsprekendheid is dat het Binnenhof nog altijd huisvesting biedt aan het parlement en de ministerraad. In de negentiende en twintigste eeuw stond de plek nog wel eens ter discussie. Er waren zelfs plannen om het regeringscentrum te verplaatsen. Ook is overwogen om het gebouwencomplex aan het Binnenhof af te breken en daar een nieuw gebouw neer te zetten.

Smit analyseert de discussies over de bouwplannen. Hij heeft al diverse publicaties over de Haagse regerings- en parlementsgebouwen op zijn naam staan.

Bron: website Universiteit Leiden