INTERREG North Sea Region

Dit is een programma van de Europese Unie dat zich richt op de toekomst van Europa met betrekking tot de economie, het milieu, het sociale domein en territoriale ontwikkeling. Uit het programma worden initatieven gefinancierd van partners uit (delen van) landen rondom de Noordzee:

  • Verenigd Koninkrijk
  • België
  • Nederland
  • Noorwegen
  • Zweden
  • Denemarken
  • Duitsland

Voor Nederland nemen alleen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel deel.