SER: meer vertrouwen nodig in arbeidsmigratie

dinsdag 27 januari 2015, 12:42

DEN HAAG (PDC) - De SER concludeert, in een adviesrapport aan het kabinet, dat door de economische crisis het wantrouwen en de onzekerheid ten opzichte van de arbeidsmigratie is toegenomen. Dit leidt zelfs tot maatschappelijk verzet tegen vrij verkeer. 

In december 2014 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) dit rapport uit over arbeidsmigratie in de EU en Nederland. Aan de basis van dit advies stond een adviesaanvraag van kabinet-Rutte II. 

De SER raadt aan om door middel van een vertrouwensoffensief het draagvlak voor de Europese arbeidsmobiliteit te versterken. Daarnaast moet er een gelijk speelveld gecreëerd worden tussen binnenlandse en EU-bedrijven en werknemers. De maatschappelijke acceptatie van arbeidsmigratie moet in Nederland vergroot worden om zo misstanden beter op te kunnen lossen. 

De traditionele arbeidsverhoudingen en de socialezekerheidswaarborgen zijn niet langer van zelfsprekend. De regelgeving moet ook aangepast worden op de maatschappelijke ontwikkeling van toenemende en langdurige arbeidsmigratie. De regelgeving moet dus stelselmatig geharmoniseerd worden in het EU-kader.   

Bron: Sociaal Economische Raad en Het Financieele Dagblad