Eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Karmenu Vella.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Milieubeleid

  • het moderniseren van het milieubeleid, de natuurbeschermingsrichtlijnen en regelgeving omtrent luchtkwaliteit
  • het verder ontwikkelen van de strategie omtrent de circulaire economie

Visserijbeleid

  • het bevorderen van Europese standpunten in internationale fora over visserij en maritieme ecologie
  • het verduurzamen van de visserijsector

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder drie van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken):