NER300-programma (NER300)

Dit programma is bedoeld voor innovatieve demonstratieprojecten met koolstofarme energie en is wereldwijd gezien een van de omvangrijkste financieringsprogramma's in zijn soort. Het programma is bedoeld als katalysator voor milieuvriendelijke technologieën en moet commerciële exploitatie van onder meer CO2-afvang en -opslag en hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie dichterbij brengen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het programma wordt betaald uit de opbrengsten uit het Europese emissiehandelssysteem (ETS).

De oprichting van NER300 vloeit voort uit Richtlijn 2009/29/EG, waarin is vastgelegd dat de opbrengst van 300 miljoen emissierechten aan duurzame energieprojecten moet worden besteed. Het NER300-budget wordt beheerd door de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en de lidstaten.

2.

Subsidie aanvragen

Er was in totaal 2,2 miljard euro aan subsidies beschikbaar. Dat bedrag is verder aangevuld met bijna drie miljard euro aan privaat geld.

Aanvragen voor subsidies konden worden gedaan na oproepen voor projectvoorstellen (calls for proposals) in 2012 en 2013. In 2017 bleek dat een deel van de gesubsidieerde projecten geen doorgang konden vinden. Het overgebleven geld is beschikbaar gesteld via een algemeen energie-innovatiefonds (Energy Demo Projects) van de EU en de EIB.

Het gaat bij NER300 om grote en langdurige projecten. De laatste eindrapportages met daarin de bereikte resultaten moeten in 2021 worden ingeleverd bij de Commissie.