Het Europees Parlement: meer macht, weinig draagvlak

donderdag 3 april 2014, 12:30

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is onherkenbaar voor de Nederlandse burger. Betrokkenheid tussen de burger en Europa kan vergroot worden door de rol van het nationaal parlement te versterken. Dit was de conclusie van het debat 'De koers van de Europese Unie' dat gisteren in Nieuwspoort plaatsvond. Het nationaal parlement kan zijn positie versterken door meer controle uit te oefenen. Ook een rode kaart, waarbij lidstaten zich kunnen verenigen om een veto uit te spreken tegen commissievoorstellen, geeft nationale parlementen meer invloed.

Hoewel het Europees Parlement sinds het verdrag van Lissabon meer macht heeft, leeft het in een vacuüm. De burger identificeert zich niet met Europa. 'De onherkenbaarheid is deels te wijten aan de media, maar hangt ook samen met het gebrek aan publiek debat over Europa', aldus Hans Goslinga (journalist Trouw). Paul Sneijder (kandidaat-Europarlementariër PvdA) gaf aan dat regeringsleiders in Brussel vaak een ander verhaal hebben dan in Den Haag. Deze dubble speak zorgt voor onvrede over Europa.

Op de vraag hoe er meer leven kan worden ingeblazen in het Europese debat betoogde Cora van Nieuwenhuizen (kandidaat-Europarlementariër VVD) dat problemen die burgers direct raken aangepakt moeten worden. Goslinga bepleitte dat eerst politiek bewustzijn gecreeërd moet worden. Dankzij de crisis is deze gegroeid. Jan Rood (Clingendael) belichtte dat doordat fracties een kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie voordragen, als het ware een 'tweede Europese president' gecreëerd wordt. Dit maakt de binding tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement echter sterker, waardoor het institutioneel spel lastiger wordt.