Eerste Kamer wil coördinatie privatisering bij ministerie van Binnenlandse Zaken

woensdag 29 januari 2014, 11:37

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft de regering verzocht om de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid voortaan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te leggen. Dat deed zij in een aanvaarde motie van Thom de Graaf (D66).

Het verzoek van de Eerste Kamer komt overeen met één van de aanbevelingen die de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten deed. Deze parlementaire commissie onderzocht het beleid rond de privatiseringen en verzelfstandigingen in de afgelopen twintig jaar en de effecten die dat had op de relatie tussen burger en overheid.  

Een motie van Flierman (CDA) om een besluitvormingskader te ontwikkelen voor het inbesteden van activiteiten bij de overheid waar de markt in kan voorzien, zoals schoonmaak, werd verworpen. Alleen het CDA, D66 en de OSF waren hier voor.  

Bron: Eerste Kamer