Dertigledendebat

Een dertigledendebat is een debat dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden wordt aangevraagd. Sinds 2011 heet een dergelijk debat een 'dertigledendebat'; daarvoor was de benaming 'spoeddebat'.

Sinds 2004 kan op verzoek van ten minste dertig Tweede Kamerleden een zogenaamd dertigledendebat worden gehouden. Dit soort debatten hebben als doel snel op de actuele gebeurtenissen in de samenleving te kunnen reageren. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om met een minderheid toch een onderwerp op de agenda te zetten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Procedure

Leden vragen vaak een dertigledendebat aan als er bij de regeling van werkzaamheden geen meerderheid was voor een verzoek om een 'gewoon' debat te houden. De Kamer kan namelijk ook in meerderheid besluiten een debat te houden. Een door een meerderheid gesteund debat komt veel sneller op de agenda dan een dertigledendebat. De Voorzitter bepaalt wanneer een dertigledendebat plaatsvindt. In de praktijk gaat er soms langere tijd overheen tussen aanvraag en daadwerkelijke agendering. Vaak gaat zo'n dertigledendebat uiteindelijk helemaal niet meer door.

Het dertigledendebat kent als regel kortere spreektijden dan een interpellatie. De aanvrager van een interpellatie heeft bovendien een bijzondere status in het debat en vooraf kunnen al vragen aan de minister worden gezonden.

2.

Ontstaan

Voor 2004 kende de Kamer, naast interpellaties, spoeddebatten. Voor het houden van een spoeddebat was een Kamermeerderheid nodig. In de praktijk werd de wens van een aanzienlijke minderheid vaak toch al gerespecteerd. Het aantal van dertig leden sluit aan bij het aantal dat nodig is om een verdrag of concept-AMvB aan parlementaire goedkeuring te laten onderwerpen (voorhangprocedure).

3.

Aantallen

In onderstaand overzicht zijn aantallen dertigledendebatten opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.

 

Zitting

Aantal debatten

2018/2019

17

2017/2018

58

2016/2017

26

2015/2016

12


Meer over