Dertigledendebat

Een dertigledendebat is een plenair debat dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden is aangevraagd. Sinds 2011 heet een dergelijk debat een 'dertigledendebat'; daarvoor (sinds 2004) was de benaming 'spoeddebat'.

Dit soort debatten hebben als doel snel op de actuele gebeurtenissen in de samenleving te kunnen reageren. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om met een minderheid toch een onderwerp op de agenda te laten zetten. Een toegekend verzoek voor een debat betekent niet dat het ook (direct) wordt gehouden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Procedure

Leden vragen vaak een dertigledendebat aan als er bij de regeling van werkzaamheden geen meerderheid was voor een verzoek om een 'gewoon' debat te houden. De Kamer kan namelijk ook in meerderheid besluiten een debat te houden. Een door een meerderheid gesteund debat komt veel sneller op de agenda dan een dertigledendebat. Het Presidium bepaalt wanneer een dertigledendebat plaatsvindt. In de praktijk gaat er soms langere tijd overheen tussen aanvraag en daadwerkelijke agendering. Een groot aantal dertigledendebatten gaat zelfs uiteindelijk helemaal niet meer door.

Het dertigledendebat kent als regel kortere spreektijden dan een interpellatie. De aanvrager van een interpellatie heeft bovendien een bijzondere status in het debat en vooraf kunnen al vragen aan de minister worden gezonden.

Een (toegestaan) dertigledendebat vervalt indien het debat twaalf weken na de toekenning (in de eerste vergadering) niet heeft plaatsgevonden. Verzoek om verlenging van die termijn met nog eens twee keer twaalf weken is mogelijk.

2.

Ontstaan

Voor 2004 kende de Kamer, naast interpellaties, spoeddebatten. Voor het houden van een spoeddebat was een Kamermeerderheid nodig. In de praktijk werd de wens van een aanzienlijke minderheid vaak toch al gerespecteerd. Het aantal van dertig leden sluit aan bij het aantal dat nodig is om een verdrag of concept-AMvB aan parlementaire goedkeuring te laten onderwerpen (voorhangprocedure).

3.

Aantallen

In onderstaand overzicht zijn aantallen dertigledendebatten opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.

 

Jaar

Aantal debatten

2023

3

2022

4

2021

4

2020

3

2019

18

2018

41

2017

48

2016

13


Meer over