Actief en ondersteund leven (AAL-programma)

Active and assisted living programme logo

Dit gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma  van de Europese Unie, voluit Active and Assisted Living, is in 2008 onder de naam Ambient Assisted Living van start gegaan met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen door gebruik te maken van slimme ICT-toepassingen. Door de oplopende vergrijzing is de behoefte aan dergelijke oplossingen toegenomen.

In de periode 2008-2013 hebben de Europese Commissie (25%), 22 EU-lidstaten (35%) en private investeerders (40%) gezamenlijk 600 miljoen euro op tafel gelegd voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van individueel wonen, gezond ouder worden en ICT-gebruik onder ouderen. Voor de periode 2014-2020 is vanuit de Europese Commissie binnen het overkoepelende programma Horizon 2020, pijler maatschappelijke uitdagingen, maximaal 175 miljoen euro beschikbaar. Samen met de bijdragen van de overige deelnemers komt het totaalbudget voor AAL JP2 uit op 700 miljoen euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De algemene doelstellingen voor het AAL-programma worden door de Europese Commissie als volgt omschreven:

 • 1. 
  Het vergroten van de beschikbaarheid van producten en diensten die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor:
  • het actief en gezond ouder worden
  • het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen en hun verzorgers
  • het bijdragen aan duurzamere zorgstelsels
 • 2. 
  Het bewerkstelligen van een kritische massa van trans-Europese toegepaste onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-activiteiten voor op ICT gebaseerde producten en diensten die gericht zijn op gezond ouder worden. Hierbij worden met name het midden- en kleinbedrijf en de gebruikers betrokken.
 • 3. 
  Het aantrekken van particuliere investeringen en het verbeteren van de voorwaarden voor industriële exploitatie door nationale wetgeving in de EU-landen meer met elkaar in lijn te brengen en gezamenlijk plannen op te stellen.

2.

Subsidie aanvragen

Calls voor het Ambient Assisted Living-programma worden gepubliceerd op de website van AAL JP

Op deze website is tevens een lijst beschikbaar van projecten die in het verleden vanuit het programma zijn gefinancierd.

In Nederland fungeert ZonMw als Nationaal Contactpunt voor AAL JP.