Bestek'81

Bestek '81 was de nota waarin het kabinet-Van Agt I in 1978 zijn bezuinigingsplannen formuleerde en de opvolger van de 1%-nota van het kabinet-Den Uyl. Bestek ’81 stelde het structureel aanvaardbare financieringstekort van het Rijk op 2,5 tot 3% van het nationaal inkomen, terwijl de raming voor het werkelijke tekort voor 1979 ongeveer 6% bedroeg. Voor de periode 1978-1981 werd daarom geen begrotingsruimte berekend.

Bestek ’81 bevatte een pakket van 10 miljard gulden aan ombuigingen, waarvan 3 miljard was bestemd om de collectieve lastendruk te beheersen. 6,7 miljard gulden moest worden bezuinigd op de sociale zekerheid (ca. 5 miljard) en de overheidssalarissen. De resterende 3,3 miljard moest worden bezuinigd op de rijksbegroting.


Meer over