Tijdelijke vervanging in de SP-Tweede Kamerfractie

dinsdag 13 augustus 2013, 8:22

DEN HAAG (PDC) - Op 3 september a.s. neemt Tjitske Siderius tijdelijk de plaats in van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. De vervanging geschiedt vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Tsjitske Siderius is gemeenteraadslid in Zwolle en medewerker sociale zaken van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Zij zal zich bezighouden met jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden. De vervanging duurt tot 26 november.

Bron: Trouw