Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit programma (Engelse titel: 'Youth Employment Initiative' - YEI) van de Europese Unie had in de periode 2014-2020 als doel de jeugdwerkloosheid in de EU-lidstaten aan te pakken.

Het programma was speciaal bestemd voor lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25 procent bedraagt. Het budget voor de periode 2014-2020 bedroeg 6,4 miljard euro. De helft hiervan kwam voor rekening van de Europese Commissie, de andere helft voor die van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Voor de periode 2021-2027 blijft het initiatief bestaan, maar wordt het geheel opgenomen in het Europees Sociaal Fonds Plus.

Subsidie aanvragen

De regio's in de EU-landen waar het jeugdwerkloosheidscijfer in 2012 boven de 25 procent lag kregen voorrang bij het toewijzen van gelden. Lidstaten met in aanmerking komende regio's dienden vervolgens hun uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie in. Het toewijzen van subsidie gebeurde op nationaal niveau en vond plaats in het kader van het ESF. Voor Nederland betekent dit dat Uitvoering Van Beleid verantwoordelijk was voor de coördinatie.