Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom

Het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom is een onderzoeks- en trainingsprogramma dat beoogt de nucleaire veiligheid te bevorderen en op een veilige manier onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen. Het programma is in 2014 ingesteld als aanvulling op Horizon 2020, het achtste kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie. Het programma loopt in 2020 af.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Horizon 2020 is gericht op een verbeterde, strategische aanpak van onderzoek en innovatie, alle onderliggende instrumenten zijn ontworpen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Europa als onderzoeksgebied. Onderzoekers en technologie moeten hierbij vrij kunnen circuleren door de EU om zo de commercialisering van onderzoek te versnellen binnen de interne markt. Dit geldt ook voor het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom.

Het Euratom Programma richt zich op alle activiteiten rond nucleaire energie en bescherming tegen straling. Het doel is regulering van nucleair onderzoek vanuit één orgaan. Er moeten wetenschappelijke en technologische doelstellingen worden vastgesteld en regels worden opgesteld voor deelname aan het onderzoek door onderzoeksinstellingen, universiteiten en industrieën. Drie programma's die hieronder vallen zijn:

  • kernfusie onderzoek- en ontwikkelingsprogramma
  • kernsplitsing- en stralingsbeschermingsonderzoek
  • directe handelingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van nucleaire veiligheid en bescherming

Het opstellen van regels en het verenigen van onderzoeksprojecten zorgt voor meer efficiëncy en geeft de rol van de Europese Unie meerwaarde. Het doel is om de nucleaire veiligheid te bevorderen en op een veilige manier onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Directe maatregelen van het programma zijn daarom:

  • het bevorderen van brandstof- en reactorveiligheid, regulering van afvalmanagement en goede voorbereiding op noodsituaties
  • nucleaire bescherming bevorderen, non-proliferatie handhaven en illegaal handelsverkeer op dit terrein bestrijden
  • kennismanagement, onderwijs en training verbeteren
  • het beleid van de Europese Unie voor nucleaire veiligheid en haar wetgeving daaromtrent ondersteunen

Voor het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom werd in de periode 2014-2018 1.788,889 miljoen euro vrijgemaakt. Dit bedrag is als volgt over het programma verdeeld:

  • 709,713 miljoen euro voor indirecte acties op het gebied van onderzoek naar kernfusie
  • 354,857 miljoen euro voor indirecte acties op het gebied van kerndeling, veiligheid en bescherming tegen straling
  • 724,319 miljoen euro voor de boven genoemde directe maatregelen

2.

Meer informatie