JTI ECSEL (ECSEL)

ECSEL is de opvolger van de gezamenlijke technologie-initiatieven Artemis en Eniac en is in 2014 van start gegaan. Ook is het European Technology Platform EpoSS in ECSEL opgenomen. ECSEL staat voor 'Elektronische Componenten en Systemen voor Europees Leiderschap'. Het maakt deel uit van een groter Europees plan om Europese instellingen, overheden en ondernemingen samen te laten werken. De nadruk ligt bij ECSEL op nanotechnologie en geïntegreerde systemen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Door ECSEL hoopt de Europese Commissie de samenwerking tussen de Europese instellingen, de lidstaten en ondernemingen op het gebied van nanotechnologie en geïntegreerde systemen te verbeteren. Om dit doel te bereiken is, voor de periode 2014-2020, een bedrag van €4,815 miljard gereserveerd.

Het ECSEL-programma moet cruciale technologieën leveren om de economie te stimuleren, maar tegelijkertijd de nadruk leggen op Europese milieuwaarden en de vrije markt. Daarbij is het de bedoeling een innovatie-agenda op te zetten en obstakels voor bedrijven weg te nemen.

De specifieke doelen van ECSEL zijn:

  • instandhouding en uitbreiding van de Europese capaciteit voor de fabricage van halfgeleiders en slimme systemen en een leidende positie op het gebied van productieapparatuur en materiaalverwerking
  • het verkrijgen van een leidende positie op het gebied van ontwerp en

    systeemtechniek, met inbegrip van ingebedde technologieën

  • toegang voor alle belanghebbenden tot infrastructuur van wereldniveau

    voor ontwerp en fabricage van elektronische componenten en slimme systemen

  • stimulering van de ontwikkeling van ecosystemen waarin innovatieve mkb-bedrijven actief zijn, versterking van bestaande clusters en bevordering van het ontstaan van nieuwe clusters op nieuwe veelbelovende gebieden.

Er bestaat een meerjarige onderzoeksagenda voor ECSEL waarvan jaarlijkse werkprogramma's worden afgeleid.

2.

Subsidie aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma uit namens het Ministerie van Economische Zaken. Het Nederlandse budget van 2016 voor ECSEL is 20 miljoen euro.