Regeerakkoord 1963

Het regeerakkoord van 1963 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP, CHU, ARP en VVD, en vormde de basis voor het kabinet-Marijnen. Het is het eerste regeerakkoord dat werd afgesloten. Voor 1963 werden er regeringsprogramma's afgesloten. Centraal stond de introductie van een Pacificatiecommissie die de 'omroepkwestie' (toetreding nieuwe omroepen en reclame) moest oplossen.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

1.

Sociaal-economisch

  • Het doorvoeren van een verdere verlaging van de belasting.
  • De sociale zekerheid in Nederland verder uitbouwen.
  • Het sociaal minimum van de AOW- en AWW-uitkeringen geleidelijk opvoeren.
  • Het introduceren van een nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering en een wet over verzekering van zware geneeskundige risico's.
  • Het doorzetten van de vrijere loonpolitiek van het kabinet-De Quay.
  • Genoeg woningen realiseren om de woningnood tegen 1970 op te lossen.

Meer over