Regeerakkoord 1965

Het regeerakkoord van 1965 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP, PvdA, ARP en vormde de basis voor het kabinet-Cals. Centraal stonden verhoogde uitgaven, voornamelijk wat betreft investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur, recreatievoorzieningen en economische activiteiten.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

2.

Sociaal-cultureel

3.

Klimaat en milieu

  • Het introduceren van een nieuwe nota ruimtelijke ordening, waarin naast verstedelijking ook oog is voor recreatie, infrastructuur en regionaal-economisch beleid.

4.

Bestuurlijke vernieuwing

  • Extra financiële middelen toebedelen aan gemeenten.

Meer over