Regeerakkoord 1989

Na jaren van bezuinigen in de kabinetten-Lubbers I en II stond het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers III in het teken van hervormingen en investeringen. Het akkoord was vooral pragmatisch ingevuld, om zo veel mogelijk ideologische tegenstellingen te vermijden. In het akkoord zet het kabinet een beleid uit van investeringen in milieu, gezondheidszorg, kinderopvang en voor verhoging van uitkeringen en ambtenarensalarissen. Speerpunt is de zogenaamde sociale vernieuwing. Het rijk en de gemeenten zullen in het kader van deze vernieuwing projecten opzetten.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over