Regeerakkoord 1994

Het regeerakkoord van het kabinet-Kok I, bestaande uit 43 pagina's, is gebaseerd op de sociaal-economische paragraaf die informateur Wim Kok schreef om de formatie uit het slop te trekken. De belangrijkste thema's in dit akkoord zijn bezuingingen en hervorming van de sociale voorzieningen. Zo worden de salarissen van de ambtenaren gekort, de Ziektewet verder geprivatiseerd en komt er een speciale wet voor jong-gehandicapte tot stand. Ook de studiefinanciering wordt hervormd.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over