Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB (COSME)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB-bedrijven (COSME) beoogt initiatief van ondernemers te stimuleren en daardoor het concurrentievermogen van de Europese markt te vergroten. Dit programma bouwt voort op het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). Het budget voor de periode 2014-2020 bedraagt 2,3 miljard euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Dit programma probeert de bovenstaande doelstelling te bereiken door het creëren van een gunstig klimaat voor groei en oprichting van ondernemingen. Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) moeten betere toegang tot financiën krijgen en een ondernemingscultuur moet in Europa worden bevorderd.

Concrete maatregelen zijn:

  • de voortzetting van alle CIP-initiatieven garanderen, waaronder het Erasmus for Young Entrepreneurs-programma
  • de succesvollere eigenschappen van het CIP-initiatief overnemen terwijl het management van het programma wordt vereenvoudigd om de drempel voor ondernemers en kleine bedrijven te verlagen
  • steun, aanvulling en coördinatie bieden aan EU-lidstaten die werken aan de bevordering van het ondernemingsklimaat

De Europese Commissie verwacht met dit voorstel de toegang tot de markt voor ondernemers en kleine ondernemingen te vergroten. Daarnaast kan COSME de interne groei van ondernemingen, en daarmee de toename van werkgelegenheid, bevorderen. Naar verwachting zal het programma een jaarlijkse toename van 1,1 miljard euro van het bruto nationaal product van de EU opleveren.

Het Europees Parlement keurde het programma goed, maar voegde nog wel enkele elementen toe:

  • de lidstaten en de EU moeten zich blijvend inspannen om de regeldruk tot een minimum te beperken
  • het programma moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de kleinste bedrijven
  • samenwerking tussen bedrijven moet passief worden gefaciliteerd
  • meer aandacht voor speciale doelgroepen (jongeren, vrouwen)

2.

Subsidie aanvragen

Voor toegang tot financieringen kunnen onder het COSME-programma bedrijven terecht in de Research & Innovation Participant Portal

Ondernemers in het MKB kunnen bij het Enterprise Europe Network terecht voor ondersteuning bij internationale handel en innovatie. In Nederland is de uitvoering hiervan belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.