Raad van State doet aanbevelingen voor betere controle op economisch beleid EU

woensdag 23 januari 2013, 9:20

DEN HAAG (PDC) - De Europese afspraken over de begrotingsdiscipline beperken de Eerste en Tweede Kamer in hun mogelijkheid om het Europese economische beleid te ontwikkelen en controleren. De Kamers zouden meer inspraak moeten krijgen in het economische beleid van de EU. Dit heeft de Raad van State als advies uitgebracht aan de Eerste Kamer.

De Raad van State vindt dat de Tweede Kamer de begroting voortaan in het voorjaar moet behandelen in plaats van na Prinsjesdag. Hierdoor kan Nederland beter aan de financiële-politieke verplichtingen van Europa voldoen.

Daarnaast vindt de Raad van State dat het parlement meer controle moet krijgen over betalingen uit het Europees noodfonds ESM. In de huidige situatie heeft het parlement beperkte controle, terwijl het grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse belastingbetaler als het noodfonds meer kapitaal nodig heeft.

Een derde hoofdlijn van het advies gaat over het vergroten van de parlementaire inspraak in het (door Voorzitter Van Rompuy voorgestelde nieuwe) economische beleid van de EU. Als de speciale begrotingscontracten met individuele lidstaten er komen, moet de Tweede Kamer de mogelijkheid krijgen om deze jaarlijks te beoordelen.

Ten slotte oppert de Raad van State het idee van een apart parlement voor de eurolanden. Hierdoor kan voorkomen worden dat niet-eurolanden meebeslissen over zaken die alleen eurolanden aan gaan.

Lees hier het volledige advies van de Raad van State.

Bron: Raad van State