Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2012

De PVV ging de verkiezingen in met het programma 'Hún Brussel, óns Nederland'. Hiermee wilde de PVV de strijd aanbinden met het EU-nationalisme. In het verkiezingsprogramma staat de keus tussen Nederland en de Europese Unie dan ook centraal.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma zijn:

Aanpak economische crisis

 • snijden in de Nederlandse overheid
 • lastenverlaging voor burgers en bedrijven om de economie op gang te helpen
 • geen geld naar de EU door middel van het ESFS, het ESM of belastingen
 • terug naar de gulden

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag
 • hoogte en duur van de WW niet wijzigen
 • niet tornen aan ontslagbescherming, ontslagvergoeding ongewijzigd
 • AOW-leeftijd blijft op 65 jaar

Zorg

 • geen verhoging eigen risico
 • kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
 • geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen

Veiligheid

 • verlaging leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
 • versobering van de gevangenissen
 • gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
 • zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten

Onderwijs

 • graag kleine scholen: geen fusies meer
 • handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
 • islamitische scholen gaan dicht
 • ambachtsschool terug

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
 • immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
 • geen dubbele nationaliteiten meer
 • wettelijk verbod op generale pardons

Europa

 • Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
 • Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
 • vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc.
 • Nederland uit de euro en terug naar de gulden

Overig

 • geen verdere bezuinigingen op kinderopvang, kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
 • werkplicht voor bijstandjongeren
 • partneralimentatie hooguit vijf jaar
 • afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over