Vergaderingen in het reces

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer kennen een aantal (vaste) recesperiodes: rond de Kerst, in het voorjaar, in de zomer en (alleen de Tweede Kamer) rond verkiezingen. Reces betekent dat Kamer en Kamercommissies niet vergaderen. Dat gebeurt dan alleen in spoedgevallen.

Voor wat betreft de Tweede Kamer zijn voor het houden van een vergadering van een Kamercommissie niet veel leden nodig. Anders ligt dat bij een vergadering van de voltallige Kamer. Dan moeten ten minste 76 leden aanwezig zijn. Als regel roept de Kamervoorzitter een vergadering bijeen (soms op verzoek van het kabinet). Een vergadering kan echter ook op verzoek van Kamerleden plaatsvinden. In de Tweede Kamer zijn dat er dertig Tweede en in de Eerste Kamer zeven. Dat gebeurt echter slechts sporadisch en dan vooral in het zomerreces.

De eerste keer dat leden een voorstel deden om de Tweede Kamer bijeen te roepen, was op 15 april 1881. In de tijd konden vijf leden daar om verzoeken. Zij vonden dat diverse onderwerpen (zoveel mogelijk) moesten worden afgehandeld, voordat de Tweede Kamer uiteen zou gaan vanwege de verkiezingen. Het ging onder meer om de ontwerp-Drankwet, de regeling van het auteursrecht en het voorstel over aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Merwede.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

Hieronder volgt een overzicht van plenaire vergaderingen tijdens het reces sinds 31 maart 2021, toen de Kamer in huidige samenstelling werd geïnstalleerd..

 

reces

datum

verzoek van

onderwerp

verkiezingsreces

2-12-2023

voorzitter

besluit over hertellingen in stembureaus in Tilburg

zomerreces

10-07-2023

voorzitter

ontstane politieke situatie na val kabinet-Rutte IV

zomerreces

23-08-2022

PVV (met steun van andere fracties)

uitspraken minister Hoekstra over koopkracht en stikstofafspraken

voorjaarsreces

28-02-2022

voorzitter

oorlog in Oekraïne

kerstreces

21-12-2021

voorzitter

ontwikkelingen rondom het coronavirus

zomerreces

18-8-2021

voorzitter

afronding debat over situatie in Afghanistan en ontwikkelingen rondom het coronavirus

zomerreces

14-7-2021

voorzitter

ontwikkelingen rondom het coronavirus

meireces

29-4-2021

DENK (met steun van andere fracties)

de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van plenaire vergaderingen in het reces vanaf 1881.

Plenaire vergadering Eerste Kamer

Voor de Eerste Kamer is het zeer uitzonderlijk om terug te komen van reces. In de naoorlogse periode ging het om enkele vergaderingen. Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw was het overigens gebruikelijk dat er in december en januari en ook in juli werd vergaderd.

 

reces

datum

verzoek van

onderwerp

krokusreces

19-2-2021

voorzitter

debat en stemming over spoedwet avondklok

kerstreces

8-1-2021

voorzitter

stemming over spoedwet reizigers risicogebieden corona

kerstreces

27-12-1988

voorzitter

behandeling wetsvoorstel invoering sociaal-fiscaalnummer per 1 januari