Nationale MEP-conferentie

Eerste dag Algemene Vergaderingen van het Model European Parliament Nederlan 2018

De nationale conferentie is het sluitstuk van het Model European Parliament Nederland. Tijdens dit evenement ervaren ruim 150 leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo vijf dagen lang hoe het is om Europarlementariër te zijn. Tijdens commissievergaderingen en Algemene Vergaderingen gaan de jonge 'Europarlementariërs' gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa.

De deelnemers aan de nationale MEP-conferentie zijn geselecteerd op basis van hun goede prestaties op school- en provinciaal niveau. Samen met de andere geselecteerden uit hun provincie vormen zij delegaties. Iedere provinciale delegatie vertegenwoordigt één van de lidstaten van de Europese Unie. Elk delegatielid heeft op zijn of haar beurt weer zitting in een parlementaire commissie. In deze verschillende samenstellingen leren de jongeren op een interactieve manier hoe het proces van Europese besluitvorming in elkaar zit.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Hoe werkt de nationale MEP-conferentie?

De nationale conferentie start in de grote steden van vijf provincies. Hier komen de jonge deelnemers in parlementaire commissies bijeen om te vergaderen over het vraagstuk dat hun commissie heeft toegewezen gekregen. Zo'n vraagstuk heeft betrekking op een actueel, grensoverschrijdend probleem binnen Europa. Tijdens deze commissievergaderingen houden de jongeren, naast de gezamenlijke Europese belangen, ook de wensen van de te vertegenwoordigen EU-lidstaat in het achterhoofd. Samen met hun commissieleden en de commissievoorzitter stellen zij uiteindelijk (deel)oplossingen voor het vraagstuk op, die ze vervolgens verwerken in een resolutie.

Na de commissievergaderingen komen alle deelnemers voor de laatste drie dagen bij elkaar in Den Haag, waar ze op bijzondere locaties hun opgestelde resoluties mogen verdedigen. Hier wordt dit onderdeel traditiegetrouw geopend in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vervolgens presenteert iedere delegatie op creatieve wijze haar land.

Na de opening volgen twee dagen van Algemene Vergaderingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze vergaderingen verdedigen de parlementaire commissies hun resoluties, in de hoop dat een meerderheid van het 'Europees Parlement' vóór aanname stemt.

Nadat alle 10 resoluties zijn besproken en in stemming gebracht, wordt de nationale MEP-conferentie feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de deelnemers die Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de daaropvolgende twee internationale conferenties.

2.

Organisatie

De nationale MEP-conferentie wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut (MI). In 2010 heeft het instituut het stokje overgenomen van de Stichting Model European Parliament Nederland, die sinds het ontstaan van het MEP in 1990 de organisatie voor haar rekening nam.

4.

Video-opnames

De landenspeeches in de Eerste Kamer en de Algemene Vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn allemaal op video opgenomen. Om een idee te krijgen van de conferentie zijn de video's via deze website te bekijken.

Bekijk de video's

5.

Overzicht Nationale MEP-Conferenties

6.

Contact

Voor meer informatie over de nationale MEP-conferentie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs of Marijke Farahani.