Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is het kenniscentrum voor parlementaire democratie en begeeft zich op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

In het instituut participeren:

  • Campus Den Haag, Universiteit Leiden
  • Capaciteitsgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
  • Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) , Radboud Universiteit Nijmegen
  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Rijksuniversiteit Groningen
  • Parlementair Documentatie Centrum (PDC), Universiteit Leiden

Meer over