Dr. H.P.M. (Ben) Knapen

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ben Knapen (1951) was van 8 februari 2022 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor het CDA. Eerder was hij dat van 9 juni 2015 tot 24 september 2021 (en vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter). De heer Knapen was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I en van 24 september 2021 tot 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte III. Eerder was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar media en kwaliteit aan de Radboud Universiteit. Daarvoor was de heer Knapen onder meer buitenland-correspondent, adjunct-hoofdredacteur en hoofdredacteur van NRC Handelsblad, directeur voorlichting bij Philips en bestuurder van uitgeverij PCM. In 2013 werd hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie.

CDA
in de periode 2010-2023: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hubertus Petrus Maria (Ben)

geboorteplaats en -datum
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 6 januari 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl) (sinds omstreeks 1997)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/19)

 • correspondent in Zuid-Oost-Azië, NRC Handelsblad, van 2006 tot 2008
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2010
 • bijzonder hoogleraar media en kwaliteit, Radboud Universiteit Nijmegen, van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2010 (vanwege het Katholiek Instituut voor Massamedia)
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en delen van het beleid ontwikkelingssamenwerking), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • direteur-generaal EIB (Europese Investeringsbank) bij de Europese Unie, van maart 2013 tot juli 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 24 september 2021
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 24 september 2021
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 24 september 2021 tot 10 januari 2022
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 februari 2022 tot 13 juni 2023
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 2022 tot 13 juni 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende: a. coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie met uitzondering van de voorbereiding van de Europese Raad; b. bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering; c. het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken; d. het in overleg met de minister en de minister-president vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen voor wat betreft diens coördinerende taken; e. ontwikkelingssamenwerking en de OS-coherentie; f. coördinatie van de ODA-middelen; g. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. Mocht in het buitenland de titel minister voeren.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Stichting Novamedia, 15 april 2022
 • lid Raad van Commissarissen ProCredit in Frankfurt, 11 januari 2022

vorige (2/18)
 • lid bestuur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), vanaf 1 januari 2020
 • lid Raad van Commissarissen ProCredit in Frankfurt, van 26 mei 2020 tot 24 september 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 11 juni 2019 tot 24 september 2021
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 februari 2022 tot 13 juni 2023

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2010 samen met minister Rosenthal de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking uit. Hierin wordt een fundamentele herziening van het ontwikkelingsbeleid aangekondigd, waarbij vanwege noodzakelijke bezuinigingen scherpe keuzes worden gemaakt. Het aantal partnerlanden wordt drastisch gereduceerd, evenals het aantal beleidsthema's. Verder vindt er een verschuiving plaats van sociale naar economische ontwikkeling en komt er meer nadruk op zelfredzaamheid. (32.500)
 • Bracht in 2011 de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking uit. Hierin wordt een keuze gemaakt voor speerpunten van beleid en voor de landen waarmee een meerjarige intensieve bilaterale ontwikkelingsrelatie wordt nagestreefd. Het aantal daarvan wordt teruggebracht van 33 naar 15 (onderverdeeld in drie categorieën, lage-inkomenslanden, fragiele staten en landen met gezonde economische groei). Speerpunten van het instrumentarium voor ontwikkelingssamenwerking zijn: selectiviteit, samenhang, meerwaarde en effectiviteit. (32.605)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Pieter Rottman, "'Ik ben altijd een man van het midden geweest'", NRC Handelsblad, 26-27 februari 2011

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.