Sj.W. (Sjoera) Dikkers

foto Sj.W. (Sjoera) Dikkers

Internationaal georiënteerd PvdA-Tweede Kamerlid, dat een duidelijke samenhang zag tussen ontwikkelingssamenwerking en landbouw. Was in de Tweede Kamer op beide terreinen woordvoerster en sprak ook over duurzaamheid en milieu. Had voor zij Kamerlid werd een gevarieerde loopbaan achter zich in diverse non-gouvernementele organisaties (vakbond, milieu- en ontwikkelingsorganisaties) en was directeur van de Evert Vermeer Stichting van de PvdA, van Stop Aids Now en van Defence for Children. Kreeg tijdens haar lidmaatschap een relatie met haar fractiegenoot Jeroen Recourt, met wie zij in het huwelijk trad. Is nu zelfstandig therapeut.

PvdA
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Sjoerdtje Willemien (Sjoera)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 14 juli 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 25 oktober 2016 (werd tijdelijk vervangen door R. van der Velde en daarna door E. Unver)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 februari 2017 tot 23 maart 2017
 • relatie- en gezinstherapeut, vanaf mei 2017
 • coach Dikkers Coaching & Therapie, vanaf januari 2018

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 25 oktober 2016 tot 15 februari 2017 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Rien van der Velde en daarna door Emre Ünver

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
 • lid bestuur African Diaspora Policy Centre, van januari 2007 tot april 2009
 • lid bestuur "De Balie", van 2007 tot 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 januari 2015 tot 5 april 2016
 • lid Klankbordgroep 'kosten en effecten klimaat- en energiebeleid' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2012 tot 20 september 2012

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2010-2012 woordvoerster ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in februari 2016 met Lutz Jacobi tegen het kabinetsbesluit om in de strijd tegen IS ook bombardementen door Nederlandse F16's boven Syrië toe te staan, maar stemde tegen een motie-Kuzu die dat besluit afwees

uit de privésfeer
 • Had sinds 2011 een relatie met haar fractiegenoot Jeroen Recourt en is in september 2016 met hem in het huwelijk getreden
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.