Home > Regering > Kabinet > Kabinetten 1945-heden > Kabinet-Zijlstra (1966-1967) > Cijfers kabinet-Zijlstra (1966-1967)

Cijfers kabinet-Zijlstra (1966-1967)

Het kabinet-Zijlstra regeert na de val van het kabinet-Cals eind 1966 en begin 1967 als overgangskabinet. Vanwege de korte zittingsduur heeft het kabinet-Zijlstra nauwelijks gelegenheid een eigen economisch beleid te voeren. Wel treedt tijdens deze kabinetsperiode, op 1 januari 1967, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) van minister Veldkamp (Sociale Zaken en Volksgezondheid) in werking. In tegenstelling tot in de oude Invaliditeitswet hoeft de arbeidsongeschiktheid nu niet meer uitsluitend veroorzaakt te zijn door de uitoefening van het beroep.

Algemeen Beeld

Het jaar 1966 kent, met 2,8%, de laagste economische groei van de jaren '60. De werkloosheid, die naar latere maatstaven zeer lag is, neemt iets toe. Het kabinet trekt daarom, vooral door enkele massaontslagen in de textielsector, meer geld uit voor werkgelegenheidsbevordering. Verder handelt het kabinet de behandeling van de begroting voor 1967 af. Ook neemt het kabinet een besluit over de winning van aardgas op de Noordzee.


Meer over