Prof.Mr. H. (Hans) Schadee

foto Prof.Mr. H. (Hans) Schadee

Kenner van het zeerecht uit een Rotterdams juristengeslacht. Studeerde klassieke talen en rechten in onder meer Genève en werd daarna advocaat en dispacheur (deskundige belast met het berekenen van averij). Hoogleraar vergelijkend zeerecht in Leiden en tevens acht jaar bijzonder hoogleraar vervoersrecht in Rotterdam. Was als lid van een subcommissie handelsrecht in de jaren vijftig al betrokken bij de herziening van het Burgerlijk Wetboeken en was daarnaast internationaal actief op bij zeerechtverdragen. Speelde als regeringscommissaris een belangrijke rol bij de totstandkoming van hoofdstuk acht (zee- en binnenvaartrecht) van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

in de periode 1976-1988: regeringscommissaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Henri (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 14 september 1910

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 24 februari 1995

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/6)

  • bijzonder hoogleraar zeerecht, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1967 tot 1985
  • regeringscommissaris voor Boek 8 (zee-, lucht- en binnenvaartrecht) Nieuw Burgerlijk Wetboek, van 1 mei 1976 tot 1988

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/8)

  • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1957 tot 1978
  • medewerker Nederlands Juristenblad

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
  • erelid Internationale Vereniging "Het Rijnschepenregister"
  • erelid Association Internationale des Dispacheurs

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Kreeg in december 1961 de opdracht om de regelingen voor het zeerecht en de binnenscheepvaart voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek te ontwerpen

uit de privésfeer
Zijn vader was notaris

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.