Belangstelling voor Tweede Kamer in 2009 toegenomen

woensdag 20 januari 2010

In 2009 keken meer mensen naar het wekelijkse vragenuurtje, nam het bezoek aan de website van de Tweede Kamer toe, werd er meer gedemonstreerd bij het Kamergebouw en ontving de Kamer ook meer bezoekers (ruim 51.500). Dat blijkt uit de jaarcijfers die Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet gisteren presenteerde.

Het aantal spoeddebatten, moties en schriftelijke vragen bleef nagenoeg gelijk. In 2009 waren er 62 spoeddebatten, in 2008 waren dat er nog 65. Er waren wel meer interpellaties (12 in 2009 en 8 in 2008). Het aantal vragen ging van 3002 in 2008 naar 3029 in 2009. Net als in 2008 was de SP 'koploper' bij het stellen van vragen: 742. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) stelde de meeste schriftelijke vragen: 160.

Er zijn 2616 moties ingediend (tegen 2543 in 2008). In 2009 werden 889 moties aangenomen (in 2008 waren dat er 686). In 2009 zijn 204 wetsvoorstellen in stemming gebracht. Het aantal ingediende wetsvoorstellen was lager dan in 2007 en 2008 (resp. 214 en 285). In 2009 werden 184 wetsvoorstellen ingediend. In de periode 2004-2006 waren dat er 275 (2004), 291 (2005) en 269 (2006).

bron: www.tweedekamer.nl


verwant nieuws