Aantal spoeddebatten, interpellaties en vragen in 2008 toegenomen

woensdag 14 januari 2009, 9:27

In 2008 zijn 65 spoeddebatten en 8 interpellaties gehouden, dat zijn er respectievelijk 22 en 4 meer dan in 2007. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Tweede Kamer, die gisteren door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zijn gepresenteerd.

Er zijn 2543 moties ingediend, waarvan er 686 werden aangenomen en ruim 200 werden aangehouden of ingetrokken. De meeste moties werden ingediend door de fracties van SP, PVV en VVD. De twee leden van de Partij voor de Dieren dienden 185 moties in, 'koploper' SP 540. In 2007 was het aantal ingediende moties 1968.

Ook het aantal schriftelijke vragen nam verder toe, van 2671 in 2007 naar 3002 in 2008. De meeste vragen werden net als in 2007 gesteld door Marianne Thieme, gevolgd door de PVV'ers Raymond de Roon en Fleur Agema. De SP-fracties is met 770 vragen kampioen vragen stellen, gevolgd door PVV (466) en CDA (464). De fractie-lid Verdonk stelde 13 schriftelijke vragen.

Opvallend is de toename van het aantal bezoekers. Dat lag de afgelopen drie jaar rond de 30.000 en is nu gestegen naar ruim 50.000. Ook het aantal groepsbezoeken nam toe. Er is in 2008 wel opmerkelijk minder gedemonstreerd (in 2006 en 2007 nog ruim 450, afgelopen jaar slechts 265).

bron: www.tweedekamer.nl