Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

Deze organisatie is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid wordt vastgesteld door de regering en parlement.

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de instroom van vreemdelingen. De IND is dan ook belast met het beoordelen van aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. Daarnaast behandelt de organisatie ook aanvragen van vreemdelingen die de Nederlandse overheid om bescherming vragen.


Meer over