2020 Europees fonds voor energie, klimaatverandering en infrastructuur (Margueritefonds)

Dit fonds heeft als doel investeringen in de infrastructuur te stimuleren voor beleid van de Europese Unie op het gebied van klimaatverandering, energie en trans-Europese netwerken. 

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het Margueritefonds is een van de eerste fondsen die na de financiële crisis zijn opgericht. Marguerite geniet de actieve steun van de Europese Commissie, die 80 miljoen euro aan het fonds bijdraagt om de ontwikkeling van een trans-Europees Transportnetwerk te ondersteunen.

De subsidies van het Margueritefonds zijn langetermijnsubsidies en zullen in vier jaar tijd volledig worden geïnvesteerd. De potentiële investeringen van het fonds worden beoordeeld door een onafhankelijk adviesteam. Zes sponsors, waaronder de Europese Investeringsbank (EIB), hebben toegezegd een bijdrage van €100 miljoen te zullen geven. Daarnaast hebben drie investeerders, waaronder de Europese Commissie aangegeven €110 miljoen aan het fonds bij te zullen dragen. Door middel van fondsenwerving, zowel bij private als publieke investeerders, werd in 2012 het totale bedrag van €1,5 miljard bereikt.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het fonds, onder supervisie van de raad van commissarissen. In deze Raad heeft ook de Europese Commissie zitting.

2.

Subsidie aanvragen

Het fonds wordt als deel van het economisch herstelplan voor Europa, het European Economic Recovery Plan (EERP), gesteund door Ecofin en de Europese Raad. Een belangrijke pijler van het EERP is het versterken van het Europese concurrentievermogen op de lange termijn, waarbij EU-lidstaten worden gestimuleerd om te investeren in energie en infrastructuur. Het Margueritefonds zal zich dan ook richten op investeringen in de sectoren transport (in het bijzonder het trans-Europees Transport Netwerk: TEN-T), energie (in het bijzonder trans-Europees Energie Netwerk: TEN-E) en energie voor hergebruik.  

Deze trans-Europese netwerken moeten ertoe bijdragen Europese regio's en netwerken met elkaar te verbinden door een moderne en doeltreffende infrastructuur. Ze zijn onontbeerlijk voor een goede werking van de interne markt omdat zij een vrij verkeer van goederen, personen en diensten mede mogelijk maken. Ook wil de EC via het Margueritefonds de strijd aangaan met klimaatverandering en een bijdrage leveren aan het implementeren van Europese klimaat- en energiedoelen, welke in 2020 behaald moeten worden.