Binnenlands Bestuur (BB)

logo binnenlands bestuur

Deze instantie biedt ambtenaren en bestuurders in alle lagen van de overheid een kwalitatief platform van communicatie. Binnenlands Bestuur bedient middels een weekblad, website, nieuwsbrief, masterclasses en evenementen deze gehele doelgroep van nieuws, achtergrond en opinie op het gebied van binnenlandse bestuurlijke aangelegenheden. Ook brengt zij vacatures bij overheidsinstanties onder de aandacht.

Binnenlands Bestuur zag in januari 1980 het levenslicht. Destijds stak de redactie al haar tijd in de opmaak van het weekblad. De doelstellingen weken indertijd niet veel af van de hierboven aangehaalde speerpunten. Onder invloed van de digitalisering kregen de werkzaamheden van de instantie ook online gestalte. Binnenlands Bestuur wordt uitgegeven door Wolters Kluwer.