Niet-ingeschrevenen (NI)

De niet-ingeschrevenen in het Europees Parlement zijn leden die niet tot een bepaalde Europese fractie behoren. Niet-ingeschrevenen hebben verschillende politieke achtergronden. Zo zijn er bijvoorbeeld enkelen lid van de populistische Italiaanse Vijfsterrenbeweging, en zijn er ook leden afkomstig van de linkse Griekse Communistische Partij.

Het aantal niet-ingeschrevenen in het Europees Parlement is 50.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Nederlandse leden (1)

2.

Aantal leden per land

Land Aantal leden
België 1
Duitsland 3
Frankrijk 5
Griekenland 6
Hongarije 13
Italië 9
Kroatië 2
Letland 1
Litouwen 1
Nederland 1
Slowakije 4
Spanje 3
Tsjechië 1

3.

Positie

Net als Europarlementariërs die wel bij een fractie in het Europees Parlement horen, mogen niet-ingeschrevenen moties indienen, vragen stellen, een stemverklaring afleggen en schriftelijke vragen stellen aan de andere Europese instellingen.

Op sommige gebieden verschilt de positie van niet-ingeschrevenen echter van die van europarlementariërs die wel bij een bepaalde Europese partij horen. Zo mag één niet-ingeschreven lid de Conferentie van Voorzitters van het Europees Parlement bijwonen, maar heeft hij of zij hier geen stemrecht. In deze conferenties beslissen fractievoorzitters onder meer over de organisatie van het Europees Parlement en over wat er tijdens de plenaire vergadering wordt besproken.

Daarnaast is voor het nemen van bepaalde initiatieven een minimum aantal leden nodig. Zo kan een groep van veertig of meer europarlementariërs kandidaten nomineren voor voorzitterschap van het Europees Parlement. Ook zijn veertig of meer parlementsleden nodig om de Raad of de Commissie uit te nodigen voor mondelinge ondervraging. Voor individuele leden kan het moeilijker zijn om deze aantallen te behalen dan voor leden die horen bij een Europese groep.

Tenslotte worden niet-ingeschrevenen minder vaak gevraagd te rapporteren over belangrijke dossiers en minder vaak genomineerd als voorzitter van een commissie.