Tilburg University (TiU)

Logo Tilburg University

Deze universiteit is opgericht in 1927 en is gespecialiseerd op het terrein van de mens- en maatschappijwetenschappen. Tilburg University is formeel gezien een 'bijzondere universiteit' en geen rijksuniversiteit. Deze status is te danken aan het feit dat de universiteit een katholieke onderwijsinstelling is en dus valt onder de noemer 'bijzonder onderwijs'. De universiteit telt ca. 13.000 studenten en bestaat uit vijf faculteiten.

De opleidingen van de TiU zijn verdeeld over de faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Theologie. De universiteit vindt het belangrijk dat studenten in een internationale context worden opgeleid. Een deel van de opleiding kan daarom in het buitenland gevolgd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een wetenschappelijke stage. Daarnaast geeft het contact met buitenlandse studenten die een van de vele Engelstalige onderwijsprogramma's volgen een internationale dimensie aan het onderwijs.

Tilburg University wordt bestuurd door een College van Bestuur. Dit college wordt benoemd en gecontroleerd door een Stichtingsbestuur. Bij de universiteit zijn circa 2.000 mensen werkzaam. Voor financiering van haar activiteiten is de universiteit in de eerste plaats afhankelijk van lesgelden en overheidssubsidie. Daarnaast werft Tilburg University eigen inkomsten uit externe opdrachten.

De naam van de universiteit was achtereenvolgens Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool (1927-1938); Katholieke Economische Hogeschool (1938-1963); Katholieke Hogeschool Tilburg (1963-1996), Katholieke Universiteit Brabant (1986-2002); Universiteit van Tilburg (2002-2010); Tilburg University (2010-heden).