Raadsheer Hoge Raad mevrouw Thomassen voorzitter Staatscommissie Grondwet

donderdag 9 juli 2009

Vandaag hebben de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin de Staatscommissie Grondwet ingesteld. Voorzitter is mw.prof.mr. W.M.E. Thomassen, raadsheer van de Hoge Raad. De Commissie heeft tot taak de regering te adviseren over een mogelijke herziening van de Grondwet.

Het gaat dan in het bijzonder om de toegankelijkheid van de Grondwet, de voor- en nadelen van een preambule en de verhouding tussen grondrechten en de uit verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op eerlijke procesgang en het recht op leven.

Leden zijn: prof.dr. L.F.M. Besselink, prof.dr. M.L.H.K. Claes, mw.prof.mr. J.H. Gerards, mevr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You, prof.mr. C.A.J.M. Kortmann, prof.mr. R. de Lange, mw.prof. B.M. Oomen, mw.prof.mr. G. Overkleeft-Verburg en drs. J.P. de Vries.

Het is de bedoeling dat de commissie voor 1 oktober 2010 advies uitbrengt.

bron: www.minbzk.nl


Meer over

Verwant nieuws

samenstelling commissie

 

mw. prof.mr. W.M.E. Thomassen (voorzitter)

raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

prof. dr. L.F.M. Besselink

hoogleraar Europees constitutioneel recht

Universiteit Utrecht

mw. prof. dr. M.L.H.K. Claes

hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht

Universiteit van Tilburg|

mw. prof. mr. J.H. Gerards

hoogleraar staats- en bestuursrecht

Universiteit Leiden

mw. mr. L.Y. Gonalves-Ho Kang You

staatsraad i.b.d., Raad van State

prof. mr. C.A.J.M. Kortmann

emeritus-hoogleraar Staatsrecht, bestuursrecht en algemene staatsleer

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. mr. R. de Lange

hoogleraar staats- en bestuursrecht

Erasmus Universiteit Rotterdam

mw. prof. mr. B.M. Oomen

bijzonder hoogleraar rechtspluralisme

Universiteit van Amsterdam

mw. prof. mr. G. Overkleeft-Verburg

hoogleraar staats- en bestuursrecht

Erasmus Universiteit Rotterdam

drs. J.P. de Vries

voormalig hoofdredacteur Nederlands Dagblad en voormalig lid staatscommissie-Biesheuvel.

Taakomschrijving

De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet in verband met de hierna volgende onderwerpen:

 • a. 
  de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor burgers;
 • b. 
  de opneming van een preambule, waarin begrepen een concreet tekstvoorstel, tenzij de staatscommissie

zou willen adviseren hiertoe niet over te gaan;

 • c. 
  de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende

rechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang en het recht op leven;

 • d. 
  de grondrechten in het digitale tijdperk;
 • e. 
  de invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde;
 • f. 
  de verhouding tussen wezenlijke Nederlandse constitutionele waarden en besluiten van volkenrechtelijke

organisaties of verdragsbepalingen;

 • g. 
  de beperkingsystematiek van grondrechten.