Plannen kabinet voor 2009 vrijwel ongeschonden door Tweede Kamer

vrijdag 19 september 2008, 9:35

Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft het kabinet nauwelijks iets hoeven te veranderen aan de plannen zoals die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. De regeringspartijen wisten wel 100 miljoen euro vrij te maken voor onder meer de OV-kaart voor MBO-leraren en voor congriërges op scholen in probleemwijken. De premier stond verder niet geheel afwijzend tegenover een suggestie van GroenLinks om mensen die 40 jaar een zware baan hebben gehad, te ontzien bij de plannen over langer doorwerken. Het kabinet had al toegezegd naar de inkomenspositie van chronisch zieken te zullen kijken.

De door SP, VVD, D66 en PVV ingediende tegenbegrotingen werden door het kabinet en de regeringsfracties afgewezen. Sommige van die plannen worden als te nadelig voor de economie en het bedrijfsleven beschouwd, terwijl de coalitie evenmin iets voelt voor het verminderen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking zoals PVV en VVD willen.

Premier Balkenende meent dat PVV-leider Geert Wilders ten onrechte suggereert als enige te weten welke problemen er spelen in wijken die met ernstige straatcriminaliteit worden geconfronteerd. Een door de PVV ingediende motie tegen het kabinet kreeg geen steun van andere fracties.

De komende weken begint de Tweede Kamer aan de behandeling van de begrotingshoofdstukken. Later komen ook de voorstellen op belastinggebied aan de orde.

bronnen: Trouw, Het Financieele Dagblad, PDC