Jaarboek parlementaire geschiedenis 2007 verschenen

woensdag 21 november 2007, 10:12

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft gisteren uit handen van Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, het eerste exemplaar ontvangen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007. Het Jaarboek heeft als titel 'De moeizame worsteling met de nationale identiteit. Dit thema was overigens al gekozen vóór de discussies over de dubbele nationaliteit, over het WRR-rapport 'identificatie met Nederland' en over de uitspraken van prinses Máxima losbarsten.

In het Jaarboek wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van de 'eigenheid' van Nederland en op de rol die het parlement speelde als symbool van de eenheidsstaat. Er worden parlementaire debatten belicht over de Nederlandse taal, over de staatsburgerwetgeving en over nationale herdenkingen. In egodocumenten wordt ingegaan op de herdenking van de Slag bij Heiligerlee in 1868 en op Roestam Effendi, de eerste allochtone parlementariër.

Anne Bos en Willem Breedveld interviewden Jan Marijnissen. De SP-voorman gaat onder meer in op de voor de SP teleurstellend verlopen kabinetsformatie. Marijnissen vindt dat de PvdA een historische vergissing heeft begaan. Verder bevat het Jaarboek zoals gebruikelijk als vaste onderdelen necrologiën, de parlementaire kroniek en boekbesprekingen.

bron: PDC