R. (Roestam) Effendi

foto R. (Roestam) Effendi
bron: IISG

Eerste Indonesiër in de Nederlandse Tweede Kamer. Communist die in Nederlands-Indië tot de vooraanstaande leden van de PKI behoorde en lid was van de naar onafhankelijkheid strevende studentenbeweging Perhimpoenan Indonesia. In 1933 kandidaat voor de CPH en gekozen, omdat hoger geplaatste Indonesiërs gevangen zaten of bedankten. Had de gewoonte om z'n redevoeringen moeilijk verstaanbaar uit te spreken, zodat de Voorzitter 'omstreden' uitspraken niet zou dwarsbomen. Werd in 1946 door de CPN geroyeerd omdat hij geen rol in de illegaliteit had gespeeld. Hij bedankte toen als Kamerlid.

CPH, CPN
in de periode 1933-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Roestam (Roestam)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Padang (Ned.-Indië), 13 mei 1903

overlijdensplaats en -datum
Djakarta (Indonesië), 24 mei 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CPH (Communistische Partij Holland), omstreeks 1932
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), tot januari 1946
 • Partai Murba (proletarische partij), van 1948 tot 1950

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juli 1933 tot 19 januari 1946
 • zakenman te Djakarta (zonder veel succes)
 • literator

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • lid bestuur PI (Perhimpoenan Indonesia), vereniging van Indische studenten in Nederland, vanaf 1929
 • secretaris Zeven-Provinciën-Comité te Batavia, 1933

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 1934 met L.L.H. de Visser een initiatiefwetsvoorstel in tot het verlenen van amnestie aan de muiters van "De Zeven Provinciën". Het voorstel werd later ingetrokken.
 • Pleitte in 1945 voor benoeming van meer Indonesiërs tot Tweede en Eerste Kamerlid ter vervulling van tijdens de Bezetting opengevallen plaatsen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Werd op 12 juli 1933 in hoger beroep door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een maand gevangenisstraf vanwege opruiing te Tiel. Zat die straf in november/december 1933 uit in het Huis van Bewaring in Amsterdam.
 • Werd geschorst als lid van de CPN-Kamerfractie, omdat hij niet aan het illegale partijwerk zou hebben deelgenomen
 • Nam na zijn royement als CPN-lid ontslag als Tweede Kamerlid

uit de privésfeer
 • In 1933 werd hij failliet verklaard, waarna zijn gezin in Nederlands-Indië in kommervolle omstandigheden leefde
 • In 1939 trouwde hij met Hans Roodveldt. Haar zus Lee (Didom) was enige tijd gehuwd met CPN-Kamerlid Dries Koenen. De zussen hadden niet dezelfde achternaam.

anekdotes en citaten
 • Toen hij beëdigd werd als Kamerlid bleven Duymaer van Twist (ARP) en Weitkamp en Snoeck Henkemans (CHU) demonstratief zitten. Reageerde op protesten vanuit de rechterzijde op zijn beëdiging als Kamerlid met de uitroep: "Indonesia Merdeka!" (vrijheid voor Indonesië).

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Alfaroes

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.