Kiesraad pleit voor waarborg onafhankelijkheid bij verkiezingen

donderdag 1 november 2007, 11:40

De waarborg voor onafhankelijkheid moet worden toegevoegd aan de door de Commissie-Korthals Altes beschreven benadering waaraan verkiezingen moeten voldoen. Dit stelt de Kiesraad op basis van het onlangs verschenen adviesrapport 'Stemmen met vertrouwen' van de commissie.

De Kiesraad ondertekent de beschreven benadering van de commissie, maar benadrukt dat essentiële beslissingen in het verkiezingsproces, zoals beslissingen omtrent de registratie van politieke partijen of de vaststelling van de verkiezingsuitslag, in onafhankelijkheid dienen te worden genomen. Dit om te voorkomen dat zittende politici en bestuurders op beslissingen rond registratie van politieke partijen of vaststelling van verkiezingsuitslagen invloed kunnen uitoefenen.

De waarborg van onafhankelijkheid wordt in Nederland al jaren gegarandeerd en is reeds vanzelfsprekend geworden. Hierdoor wordt het gemakkelijk over het hoofd gezien.

bron: Reactie Kiesraad op het rapport 'Stemmen met vertrouwen' van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces