Kabinet wil geen referendum EU-verdrag

vrijdag 21 september 2007, 16:16

Het kabinet heeft besloten geen referendum te houden over het nieuwe EU-verdrag. In plaats daarvan zal de gewone goedkeuringsprocedure via de Eerste en Tweede Kamer gevolgd worden.

De ministers baseren zich bij hun beslissing op een advies van de Raad van State. Die stelt dat de Nederlandse Grondwet een sluitend stelsel bevat voor de goedkeuring van verdragen. Een referendum maakt daar geen deel van uit. In het advies geeft de Raad van State vijf criteria waaraan getoetst kan worden of er een bijzondere rechtvaardiging is voor een niet-bindend referendum. Het kabinet concludeert aan de hand daarvan dat het nieuwe verdrag geen onderwerp vormt voor een referendum.

Drie argumenten hebben voor het kabinet een doorslaggevende rol gespeeld. In de eerste plaats is het nieuwe verdrag ontdaan van haar grondwettelijke karakter. In de tweede plaats zou een tweede 'nee' leiden tot een onuitvoerbare opdracht aan het kabinet. In de derde plaats heeft het verloop van het vorig referendum volgens het kabinet uitgewezen dat een niet-bindend referendum al snel een bindend karakter krijgt. Een bindend referendum is niet mogelijk zonder wijziging van de Grondwet.

bron: persbericht ministerraad


meer over

Externe link