Eén NL en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Eén NL haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 net niet voldoende stemmen om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Lijsttrekker was Marco Pastors.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

Eén NL haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 62.829 (0,6%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. Aangezien de partij hiermee net onder de kiesdeler van 65.591 stemmen bleef, leverde deze uitslag geen zetels op.

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal en financieel-economische doelstellingen

 • verlaging inkomensbelasting
 • afschaffing overdrachtsbelasting
 • afschaffing kinderbijslag voor meer dan twee kinderen bij nieuwgeborenen
 • werken voor bijstandsuitkering wanneer mensen ervoor in staat zijn.

Zorg

 • verhoging van salaris van verplegers
 • uitbreiding Nederlandse verzekeringsmarkt door toelating van buitenlandse verzekeraars
 • stimulatie zelfstandig wonen van ouderen.

Veiligheid

 • minimumstraf voor moord wordt 15 jaar, voor doodslag 10 jaar
 • wanneer een zwaar geweldsdelict drie keer wordt gepleegd krijgt de dader levenslang
 • levenslang voor serieverkrachters, zij komen ook niet meer in aanmerking voor (tbs-)behandeling
 • invoering van elektronische volgsysstemen voor tbs'ers
 • zwaarder straffen van rascistisch geweld
 • invoering lekenrechtsspraak.

Onderwijs

 • kleinere scholen met maximaal 600 leerlingen
 • herinvoering MAVO en ambachtsschool
 • verhoging salaris van leraren
 • scholen mogen hun eigen invulling geven aan lesprogramma's en besteding van eigen budget.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • koppelen van verblijfsvergunning aan arbeidscontract voor maximaal vijf jaar (Greencardsysteem)
 • per direct uitzetting van illegalen
 • paspoort voor nieuwe Nederlanders onder voorbehoud; wanneer in de eerste tien jaar een misdrijf wordt gepleegd, raakt men het Nederlandsschap kwijt en wordt uitgezet
 • wie Nederlander wil worden moet binnen één jaar een inburgeringsdiploma hebben en Nederlands kunnen spreken
 • stopzetting van subsidies voor etnische en religieuze organisaties
 • verbod op gezichtsbedekkende kleding op straat, op openbare scholen en in andere openbare ruimtes.

Overig

 • direct gekozen minister-president en burgemeester
 • vermindering van het aantal Tweede Kamerleden van 150 naar 100 leden
 • invoering bindend correctief referendum
 • beeïndigen van gedoogbeleid van softdrugs; legalisatie en invoering accijnsheffing op softdrugs
 • scheiding tussen kerk en staat wordt in de Grondwet vastgelegd.

Het programma van Eén NL werd niet doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Letterlijke tekst


Meer over