Partijvoorzitters CDA

Op 2 april 2011 koos het CDA Ruth Peetoom tot partijvoorzitter. Zij versloeg Sjaak van der Tak.

De grondlegger van het CDA, Piet Steenkamp, was van 1973 tot de officiële oprichting van het CDA in 1980 voorzitter van het federatieve verband tussen ARP, CHU en KVP waaruit het CDA ontstond. Hij was daarna lange tijd erevoorzitter.

Partijvoorzitters die ook minister of staatssecretaris zijn geweest

H. (Henk) Bleker

Henk Bleker (1953) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet-Rutte I. Van november 2001 tot juni 2010 was hij secretaris van het bestuur van het CDA en in juni-oktober 2010 interimvoorzitter van het CDA. De Groninger Bleker was tien jaar lid van Gedeputeerde Staten in zijn provincie en drie keer lijsttrekker van zijn partij bij de Statenverkiezingen. Eerder werkte hij als ambtenaar op Binnenlandse Zaken en als onderzoeker en was hij zelfstandig organisatie-adviseur. Na zijn vertrek als gedeputeerde werd hij directeur van de regionale omroep RTV Noord.

J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart

Marja van Bijsterveldt (1961) was van 23 februari 2010 tot 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV en het kabinet-Rutte I. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. Mevrouw Van Bijsterveldt was van november 2002 tot februari 2007 voorzitter van het CDA. Eerder was zij actief in het CDJA en voorzitter van het CDA-vrouwenberaad. Daarna was zij wethouder van Almere en in de periode 1994-2003 burgemeester van Schipluiden. In 2013-2016 was zij directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Sinds september 2016 is zij burgemeester van Delft.

B. (Bert) de Vries

Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd van de toen grootste regeringsfractie, het CDA. Werkte voor hij in 1978 sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij Philips en de Erasmus Universiteit. Wist als fractieleider zijn grote fractie bijeen te houden onder meer door dissidenten geen ruimte te geven. Speelde in het derde kabinet-Lubbers als minister van Sociale Zaken een belangrijke rol bij het voorkomen van conflicten over onder andere de WAO-problematiek. Nadien parttime hoogleraar en voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank en het ABP. Ook enige tijd waarnemend partijvoorzitter. In zijn partij typisch een man van het midden. Had vanwege zijn saaie imago als bijnaam 'de Stofjas'.

P. (Piet) Bukman

Vooraanstaand CDA-politicus van antirevolutionairen huize, afkomstig uit een tuindersgezin. Maakte carrière in de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. Was in 1980 de eerste voorzitter van het CDA na de fusie van KVP, ARP en CHU. Stond bekend om zijn krachtige optreden. Wekte daarmee op den duur wrevel, maar wist zo wel effectief leiding te geven aan het verdere fusieproces. Korte tijd senator en vervolgens minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Lubbers II. Werd daarna - zeer tegen zijn zin - staatssecretaris in het kabinet-Lubbers III, maar volgde in 1990 Braks op als minister van Landbouw. In 1996 vrij onverwacht Tweede Kamervoorzitter als opvolger van Deetman, hoewel velen een voorkeur hadden voor Ali Doelman, die tot dan ondervoorzitter was. Zijn Kamervoorzitterschap werd niet als een groot succes beschouwd en eindigde in 1998.

Andere markante partijvoorzitters

M.L.A. (Marnix) van Rij

Marnix van Rij (1960) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. In 1999 werd hij, na wethouder van Wassenaar te zijn geweest, voorzitter van het CDA. In 2001 ging hij de strijd aan met De Hoop Scheffer over het lijsttrekkerschap van het CDA. Uit die strijd kwam, nadat zowel hij en De Hoop Scheffer zich hadden teruggetrokken, uiteindelijk Balkenende als leider naar voren. De heer Van Rij keerde daarna weer volledig terug naar het bedrijfsleven. Hij is sinds 1998 senior partner van Ernst & Young.

P.Ch. (Tineke) Lodders-Elfferich

Vooraanstaande CDA-bestuurder, die vier jaar Eerste Kamerlid was. Dochter van een Delftse wethouder en ARP-Kamerlid. Werd al op jonge leeftijd politiek actief in de ARJOS en was gemeentebestuurder in het Limburgse Mook. Vanaf 1979 tevens bestuurder van het CDA en daarvan later vicevoorzitter. Na het aftreden van Wim van Velzen en de verkiezingsnederlaag, voorjaar 1994, leidde zij een jaar de partij. Gold als een krachtig bestuurder voor wie een ministerschap lange tijd tot de mogelijkheden behoorde. In de Eerste Kamer onder meer woordvoerster ontwikkelingssamenwerking. Had ook enige tijd zitting in de SER.

P.A.J.M. (Piet) Steenkamp

Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. Leidde ook een pastoraal concilie over vernieuwing van de Nederlandse katholieke kerk. Stond enige jaren bekend als 'Rooie Piet', maar was wel de architect van het centrumrechtse kabinet-Biesheuvel. Politieke peetvader van Dries van Agt. Als Eerste Kamervoorzitter leidde hij de vergaderingen met kenmerkende roomse blijmoedigheid. Na zijn afscheid als Kamervoorzitter nog acht jaar 'gewoon' senator. Samenbindende figuur die overeenkomstig de leer van Thomas van Aquino inzet voor de publieke zaak als opdracht zag.

Overzicht

fotonaam voorzitteraanvang functieeinde functie
Afbeelding Peetoom, Drs. G.R.G.R. (Ruth) Peetoom2011-04-02
Afbeelding Spies, Mr.Drs. J.W.E.J.W.E. (Liesbeth) Spies2010-11-012011-04-02
Afbeelding Bleker, Dr. H.H. (Henk) Bleker2010-06-102010-10-14
Afbeelding Heeswijk, Drs. P.A.Ch.Th. vanP.A.Ch.Th. (Peter) van Heeswijk2007-06-022010-06-10
Afbeelding Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. vanJ.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart2002-11-022007-02-22
Afbeelding Vries, Dr. B. deB. (Bert) de Vries2001-10-102002-11-02
Afbeelding Rij, Mr. M.L.A. vanM.L.A. (Marnix) van Rij1999-02-272001-09-27
Afbeelding Helgers, J.J.M.J.J.M. (Hans) Helgers1995-02-041999-02-27
Afbeelding Lodders-Elfferich, Mr. P.Ch.P.Ch. (Tineke) Lodders-Elfferich1994-03-071995-02-04
Afbeelding Velzen, Drs. W.G. vanW.G. (Wim) van Velzen1987-01-311994-03-07
Afbeelding Fleers, Dr. G.J.G.J. (Bert) Fleers1986-07-131987-01-31
Afbeelding Bukman, Drs. P.P. (Piet) Bukman1980-10-111986-07-13
Afbeelding Steenkamp, Dr. P.A.J.M.P.A.J.M. (Piet) Steenkamp1973-06-231980-10-11

Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.