Partijvoorzitters CDA

Sinds 9 februari 2019 is de partijvoorzitter van het CDA Rutger Ploum . Ploum volgde Ruth Peetoom op, die sinds 2011 partijvoorzitter was.

De grondlegger van het CDA, Piet Steenkamp, was van 1973 tot de officiële oprichting van het CDA in 1980 voorzitter van het federatieve verband tussen ARP, CHU en KVP waaruit het CDA ontstond. Hij was daarna lange tijd erevoorzitter. Andere vooraanstaande partijvoorzitters waren Marnix Van Rij en Tineke Lodders,

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ook bewindspersoon geweest

In onderstaand overzicht staan partijvoorzitters die ook minister of staatssecretaris zijn geweest.

 

Foto

Naam

Toelichting

foto Dr. H. (Henk) Bleker

Henk Bleker

Stond als staatssecretaris voor landbouw, visserij, natuur en buitenlandse handel in het kabinet Rutte-I vaak in de belangstelling.

foto J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart

Marja van Bijsterveldt

Zij was staatssecretaris voor voortgezet onderwijs in het kabinet-Balkenende IV en vanaf februari 2010 minister.

foto Dr. B. (Bert) de Vries

Bert de Vries

Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd. Was in het derde kabinet Lubbers minister van Sociale Zaken.

foto Drs. P. (Piet) Bukman

Piet Bukman

Was in 1980 de eerste voorzitter van het CDA na de fusie. Korte tijd senator en vervolgens minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Lubbers II.

2.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de partijvoorzitters van het CDA.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.