Drs. J.F. (Hans) Huibers

foto Drs. J.F. (Hans) Huibers
bron: Staatscourant, Erik van der Burgt (Bureau VRBLD)

Uit het CDJA afkomstig sportief Tweede Kamerlid. Was in 1989 met zijn 28 jaar het jongste lid van de CDA-fractie. Had eerder bij die fractie stage gelopen en was verder werkzaam geweest bij de Christelijke werkgevers. Was als Kamerlid actief op diverse beleidsterreinen, waaronder jeugdbeleid. Leidde verder een overkoepelend orgaan van politieke jongerenorganisaties. Keerde in 1994 evenwel niet terug als Kamerlid en vervolgde zijn loopbaan bij onderwijsorganisaties, zoals de BVE-raad, en in het bedrijfsleven. Daarna leidinggevende in de voedingsmiddelenindustrie en sinds 11 december 2021 partijvoorzitter van het CDA.

CDA
in de periode 1989-heden: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joannes Franciscus (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 28 april 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 17 mei 1994
 • frontier strategie & ontwikkeling, NMK Esbaco (voedingsmiddelenindustrie), vanaf maart 2015 (leidinggevende functie)
 • opleidingsadviseur Hogeschool InHolland, vanaf april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • columnist "Westfriesland in Bedrijf", vanaf juli 2017
 • lid Raad van Advies Platform vmbo Dienstverlening & Producten, vanaf april 2021

vorige (2/22)
 • formateur collegevorming gemeente Den Helder, van april 2018 tot juli 2018
 • (in)formateur collegevorming gemeente Bergen (NH), van januari 2019 tot maart 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening, beroepsonderwijs, minderhedenbeleid en jeugdwelzijn van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met buitenlandse zaken (Latijns Amerika, mensenrechten).

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1989 door het CDJA naar voren geschoven als Tweede Kamerkandidaat

uit de privésfeer
 • Zijn schoonvader was wethouder van Kampen
 • Zijn echtgenote is lerares Nederlands. Zij is een kleindochter van Bauke Roolvink, Tweede Kamerlid en minister.

verkiezingen
 • Was in 1994 nummer 44 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen en werd niet herkozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.