Salarissen politici, ambtelijke top en Koninklijk Huis

De beloning van politici, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis staat volop in de belangstelling. Sommigen stellen dat in het bedrijfsleven veel beter wordt verdiend. Anderen zijn van mening zijn dat het 'zakkenvullers' zijn.

Maar wat verdienen ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, topambtenaren en leden van het Koninklijk Huis nu werkelijk?


Politieke ambtsdragers

Volksvertegenwoordigers

Koninklijk Huis

  • Wat verdienen de Koning en zijn familie?

    Koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koning Willem-Alexander in 2018 € 5,6 miljoen, waarvan ongeveer € 4,7 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, bijvoorbeeld het gebruik van paleizen en op belastinggebied.